Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie LOGO%20EFS

Protokół z wyboru oferty pn. Zakup dostawa i środków ochrony osobistej

Protokół z wyboru oferty w związku z przeprowadzoną procedura zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro pn. Zakup dostawa i środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne typu II, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekcyjne do rąk) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

11 września 2020
Czytaj więcej o: Protokół z wyboru oferty pn. Zakup dostawa i środków ochrony osobistej
Powiększ zdjęcie LOGO%20EFS

Protokół z otwarcia ofert zakup dostawa i środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne typu II, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekcyjne do rąk)

Protokół z otwarcia ofert zakup dostawa i środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne typu II, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekcyjne do rąk) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

11 września 2020
Czytaj więcej o: Protokół z otwarcia ofert zakup dostawa i środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne typu II, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekcyjne do rąk)
Powiększ zdjęcie LOGO%20EFS
Powiększ zdjęcie logotypy

Protokoły z otwarcia i wyboru ofert: Zakup i dostawa laptopów z torbą w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W załączeniu protokoły z otwarcia i wyboru oferty na zadanie: 

Zakup i dostawa laptopów z torbą w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

 

28 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Protokoły z otwarcia i wyboru ofert: Zakup i dostawa laptopów z torbą w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”