Protokół z wyboru oferty pn. Zakup dostawa i środków ochrony osobistej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020

Protokół z wyboru oferty w związku z przeprowadzoną procedura zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro pn. Zakup dostawa i środków ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne typu II, rękawiczki ochronne, płyny dezynfekcyjne do rąk) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie LOGO EFS

    LOGO EFS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-11
Data publikacji:2020-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:40