Zapytanie ofertowe na usługi polegającej na pełnieniu roli specjalisty tj. PEDAGOGA.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy jest realizatorem projektu „Rodzina Dziecko - Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020.
W związku z jego realizacją zaprasza do złożenia oferty na usługi polegającej na pełnieniu roli specjalisty
tj. PEDAGOGA.

W zakres obowiązków / zadań specjalisty wchodzi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do klientów, uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

 • Pedagog odpowiada za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej klientów
  i ich rodzin.

 • Współpraca z innymi specjalistami pracującymi w ramach projektu a także z innymi pracownikami ośrodka.

 • Wykonywanie prac zleconych przez Kierownika PCPR oraz wykonywanie poleceń koordynatora w zakresie realizacji projektu.

 

Wyżej wymieniony zakres dotyczy wyłącznie pracy z beneficjentami ostatecznymi projektu.

Wymagania wobec oferenta:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

 • doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok.

Orientacyjny wymiar czasu pracy – 456 godzin tj. (średnio 24 godz. w miesiącu przez okres realizacji projektu, max. do 30.06.2023 r.).

Konieczna pełna dyspozycyjność.

Miejsce realizacji usług: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 99-100 Łęczyca, ul. Jana Kilińskiego 4 oraz w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.

Koszt dojazdu na miejsca realizacji usług oraz do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych nie podlega zwrotowi.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

01.12.2021 r. - 30.06.2023 r.
Terminy realizacji usługi mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian do harmonogramu realizacji projektu.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

Jednocześnie Oświadczam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania ww. zadań/stanowiska.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu usługi w przypadku zaprzestania dalszej realizacji projektu.

Uprzejmie prosimy o dokonanie wyceny na poniższym formularzu do 29.11.2021 r.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie zapytanie ofertowe

  zapytanie ofertowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-22
Data publikacji:2021-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:122