Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Harmonogramy projektu na miesiąc sierpień 2020

Harmonogramy projektu na miesiąc sierpień 2020 dyżurów pedagoga, psychologa, prawnika, zajęć psychoedukacyjnych, zajęć z doskonalenia kompetencji cyfrowych, grup wsparcia oraz szkoły dla rodziców

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: Harmonogramy projektu na miesiąc sierpień 2020
Powiększ zdjęcie Plakat%20RPO

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”
Powiększ zdjęcie Telefon%20zaufania

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania

Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że Powiat Łęczycki przystąpił do programu uruchomionego przez PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi