21 marca 2022r - oficjalne otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2022

W ramach realizowanego projektu "Rodzina,dziecko - przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy utworzyło placówkę wsparcia dziennego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W placówce realizowane będą zajęcia rozwijające 5 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie:
-kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,technologii i inżynierii;
-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
-kompetencje cyfrowe
-kompetencje osobiste,społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Placówka rozpoczęła działalność od 1 marca 2022r. i prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00.

Placówka wsparcia dziennego stanowi jeden z kluczowych elementów działań na rzecz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Pomoc w tej formie w Polsce jest  dostępna w niewielkim zakresie. Placówki wsparcia dziennego są skutecznym elementem systemu pomocy rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze i odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom.
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci stanowią skuteczny instrument wspierający rodziny szczególnie te, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 Placówki świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci, problemem i barierą jest jednak ich niewystarczająca dostępność – działają one jedynie w 18% gmin w Polsce, w skali kraju szacunkowy wskaźnik objęcia opieką w placówce wsparcia dziennego dzieci z rodzin zastępczych otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych wynosi około 9%.
Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do swoich dzieci potrzebują pomocy w radzeniu sobie z zaburzeniami zachowania dzieci, pokonywaniu problemów szkolnych, czy rozwijaniu ich umiejętności lub zainteresowań. Efektywna praca z dzieckiem wymaga rozpoznania jego deficytów, zaburzeń, dysfunkcji, a także potrzeb, uwarunkowań, mocnych i słabych stron, tj. opracowania diagnozy. Rzetelna diagnoza sytuacji dziecka umożliwia dobór właściwych form i metod pracy. Placówki realizują prawidłowo swoje zadania a ich praca przynosi wymierne pozytywne efekty w zakresie rozwoju osobowości dziecka, postępów w nauce oraz kształtowania relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono nowoczesny sprzęt, dostosowany do potrzeb dzieci z dysfunkcjami:
-biurka z elektryczną regulacją wysokości
-krzesła z regulacją wysokości
-2 stanowiska komputerowe ze specjalnymi słuchawkami dla niedosłyszących
-2 stanowiska komputerowe z pętlą indukcyjną dla niedosłyszących
-2 stanowiska komputerowe z monitorem i powiększalnikiem czytającym tekst dla niedowidzących
-4 stanowiska z komputerem AIO
-system bezprzewodowy dla niedosłyszących (nadajnik dla prowadzącego zajęcia + 8 odbiorników ze słuchawkami)
-5 robotów LEGO
-5 robotów PHOTON EDU
-tablicę interaktywną z projektorem

 

 Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje że po zakończeniu projektu  ,,Rodzina, Dziecko- Przyszłość”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od  01 lipca 2023r jest w gotowości do świadczenia usług w Placówce Wsparcia Dziennego do 31.12.2024r. Zapewniamy 10 miejsc świadczenia usług. Jeżeli wyrażają Państwo chęć z korzystania przez dzieci z usług w Placówce Wsparcia Dziennego prosimy o kontakt mailowy: pcprleczyca@idsl.pl lub pod nr telefonu 24 721 61 62.
W placówce zapewniamy zajęcia dla dzieci rozwijające 5 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
-kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,technologii i inżynierii;
-kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
-kompetencje cyfrowe
-kompetencje osobiste,społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
-kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Serdecznie zapraszamy.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

 • Powiększ zdjęcie otwarcie placówki

  otwarcie placówki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-22
Data publikacji:2022-03-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:915