Projekt "Rodzina Ponad Wszystko"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

 

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-18
Data publikacji:2021-11-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1387