Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - UWAGA – zmiana trybu pracy PCPR w związku z COVID-19

UWAGA – zmiana trybu pracy PCPR w związku z COVID-19

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ulega zmianie organizacja pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.

20 stycznia 2022
Czytaj więcej o: UWAGA – zmiana trybu pracy PCPR w związku z COVID-19
Przejdź do - 24 grudnia 2021r. i 3 stycznia 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne

24 grudnia 2021r. i 3 stycznia 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),  ustalam dzień 24 grudnia 2021r. i 3 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, oraz w Powiatowym Zespole Ds. Orzekania O Niepełnosprawności w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r.

W załączeniu zarządzenia.

Kierownik PCPR w Łęczycy,

Piotr Burbul

 

21 grudnia 2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, wybrana została: Pan/i Monika Wasiak, zam. Błonie

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy ogłoszone przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.

31 grudnia 2021
Przejdź do - Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”

Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”

Projekt pn. „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego
wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:574