Zadania Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zadania Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Podstawowym zadaniem Zespołu Orzekającego O Niepełnosprawności jest orzekanie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są do celów pozarentowych, do których zalicza się m.in.:

 •uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

•uzyskanie ulg i uprawnień
•uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)

•uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)

•korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

•skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia

•skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej

•ubieganie się o kartę parkingową

•inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog. Skład orzekający, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, wydaje orzeczenia o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności:
•znacznego
•umiarkowanego
•lekkiego

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zadania Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1390