Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2021

 Logotypy UE

                              „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy informuje, że  zrealizowało projekt  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020” – Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii
w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodzin zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

 • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego lub oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością);
 • zakup środków ochrony osobistej – maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,
 • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach Projektu Powiat Łęczycki otrzymał środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele w wysokości 142.476,30zł.

W ramach w/w wydatków zakupiono:

 • 55 laptopów z torbą
 • 3 zestawy oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością
 • 302 litry płynów do dezynfekcji
 • 2700 maseczek
 • 10160 rękawiczek

Środki ochrony osobistej, laptopy i oprogramowanie zostały przekazane rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Łęczyckiego.

Projekt jest finansowany z Budżetu Państwa oraz Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dzieci

  Dzieci

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-22
Data publikacji:2021-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1207