Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, również dla dziecka niepełnosprawnego w imieniu, którego występuje rodzic lub opiekun prawny (oryginał do wglądu),
oświadczenie o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną przez NFZ za zgodność z oryginałem lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
faktura lub faktura pro - forma zakupu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną, kserokopię zrealizowanego zlecenia z NFZ i nr konta bankowego
w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
Bez wyżej wymienionych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony i będzie wymagał uzupełnienia o brakujące dokumenty w ciągu 30 dni. Nieuzupełnienie we wskazany terminie spowoduje,
że w wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1982