Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dniem 01.08.2007 r. utworzony został Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy.

Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług psychologicznych, pedagogicznych, psychoedukacyjnych, socjalnych i prawnych oraz udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego z i innych niż przemoc powodów.

Celem działań podjętych przez punkt w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie wyżej wymienionym osobom i rodzinom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej Punkt udziela w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz terapii krótkoterminowej. Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy:

udzielanie specjalistycznych porad w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i doradztwa prawnego osobom lub rodzinom, znajdującym się w sytuacji kryzysu.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej można skorzystać z porady pedagoga, psychologa i prawnika.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1438